Lời Chúa Chúa Nhật 18/9/2016

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16:1-13)

Chúa nhật 18/09/2016

(Sống không tham lợi ham danh, mình đầy sự sống SÁNG DANH CHÚA TRỜI)

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7
* Kẻ đầy tham lợi ham danh / Tình thân đánh mất lòng sanh dối lừa / Cùng khổ nghèo đói không chừa / Nó tìm tiêu diệt của đưa về mình.

* Ngày đêm dìm mình trong dối gian / Trung tín không còn trước Tôn Nhan / Mình mang dối trá lòng nặng trĩu / Cứ ngở rằng đang hưởng bình an.

* Thánh thiện lòng chẳng nghĩ suy / Ác đức mình hiệp cùng đi đêm ngày / Moi cớ tìm cách phơi bày / Tâm hồn suy yếu bởi say mê tiền.

* Đồng tiền là thứ vật vô tri / Nó là thụ tạo chẳng ra gì / Đeo đuổi bám nó mất nhân cách / Hành trình chân lý nặng lòng đi.

* Yêu thương đầy sống Chúa bên mình / Gian dâm giảo quyệt Chúa miệt khinh / Sủng ân Chúa ban người nghèo đói / Chúa chẳng quay mặt kẻ hại chiên.

ĐÁP CA: Tv 112, 1-2. 4-6. 7-8
* Sống tròn sứ mệnh hiến dâng / Lòng đầy ca ngợi xin vâng đêm ngày / Khước từ nhục dục đời này / Nước Trời dành trọn ngày mai huy hoàng.

* Kẻ hằng phó thác Tay Cha / Mình no phỉ thỏa ngày qua an bình / Kẻ đầy dâng hiến trọn tình / Chúa hằng bên cạnh nguyện xin dư đầy.

* Nhan Chúa luôn dõi kẻ mọn hèn / Cùng kẻ nghèo túng Chúa hằng theo / Chúa luôn nhấc họ khỏi tro bụi / Cùng người quyền quý ngồi chung bên.

BÀI ĐỌC II: 1 Tm 2, 1-8
* Trước Nhan thánh hiến lòng đầy / Môi lời nguyện khẩn van nài tiến dâng / Xin mọi người biết xin vâng / Chu toàn sứ mệnh theo chân dấu Người.

* Xin cho vua chúa trên thế gian / Cùng người cầm quyền trước Tôn Nhan / Yêu thương sống trọn đầy đức mến / Đạo đức nghiêm chỉnh lòng miên man.

* Đẹp lòng Chúa hãy xin điều hữu ích / Sống những gì trữ tích cho ngày sau / Đẹp Ý Chúa ta hằng thương yêu nhau / Lòng phỉ thỏa cao rao ơn cứu độ.

* Chúa luôn muốn ta sống an lành / Mang mình cứu độ trãi thâu canh / Muôn dân nhận biết sống chân lý / Yêu thương cưu mang lòng đầy dâng.

* Qui về bên Đấng trung gian / Sống nhờ dựa cậy miên man xác hồn / Bên Người thần khí sinh tồn / Ngày ấy lòng ngập Xion reo mừng.

* Xion Núi Thánh Rạng Ngời / Đấng hằng ngự trị không ngơi bên mình / Mở lòng khẩn nguyện môi liền / Xin đầy giá chuộc triền miên chiên đàn.

* Mình ta đức tin sống cưu mang / Chân lý miệng môi rạng lối đàng / Ngày đêm dâng mình sống sự thật / Dân Cha thoát khỏi cảnh lầm than.

* Tay đầy ban sự bình an / Lòng sạch hư mất dạ can trắng ngời / Tay hằng đưa hướng lên trời / Xin ơn cứu độ đầy vơi muôn loài.

ALLELUIA: Ga 17, 17b và a
* Lời Cha ánh sáng chiếu thế gian / Chân lý bình an trãi lối đàng / Xin thánh hóa họ trong sự thật / Hy tiến lòng đầy dâng trước Nhan.

PHÚC ÂM: Lc 16, 10-13 (hoặc 1-13)
* Quản gia của Chúa phải trung thành / Sẵn sàng tỉnh thức suốt thâu canh / Ngăn chặn sự dữ mầm ác độc / Đừng chớ phung phí hy tiến dâng.

* Hưởng ơn Chúa gọi sẵn sàng / Ăn năn sám hối mọi đàng xin vâng / Thanh tẩy từ đầu chí chân / Tình Yêu Chúa ngự tấm thân trong lành.

* Nhan Cha đã tránh quay đi / Tứ chi dù có không gì dưỡng nuôi / Mắt sáng cũng đã như đui / Phúc lộc hết sạch bầy tôi suy tàn.

* Thay vì hối cải dự phần / Lòng Thương Xót Chúa đầy dâng trí lòng / Chứng nào tật ấy buộc tròng / Ngày ấy than nghiến đầy đong cực hình.

* Kẻ đày sống bám dựa đồng tiền / Mầm độc đâm trỗ lòng huyên thiên / Phúc ai Mình Người đầy dựa cậy / Phúc lộc Cha ban lòng no say.

* Lời Chúa chẳng trọn sống môi đầy / Phần lại Satan nắm trọn tay / Lời Chúa loan báo sống lòng trọn / Tin yêu tràn ngập phủ thế gian.

* Của ăn tích trữ cho muôn loài / Ta đừng đem lòng đầy mói soi / Ngay cả của ăn ta có được / Hiến tế dâng đầy sống trọn cho.

* Bớt đi hư nát chốn thế gian / Tăng thêm sự sống cõi Thiên Đàng / Phù vân buông bỏ mình xa lánh / Trào dâng thần khí lòng chứa chan.

* Sống mình thánh thiện dâng tràn / Phù vân hư mất không mang chất lòng / Yêu thương bác ái hiệp cùng / Tín trung lòng ngập Cánh Chung chan hòa.

* Giữ cho mầm sống được trọn lành / Bỏ mình sống thánh hiến thâu canh / Mầm độc một khi đâm trỗ nọc / Lòng trọn đánh mất Đấng Bình An.

* Tiền Của Chúa Cha đầy ban / Mình trọn công chính chứa chan hiệp lòng / Tiền Của phung phí hao mòn / Lời môi chẳng đặng Xion đứt lìa.

* Yêu thương xây đắp lòng đầy / Tương thân tương ái đoái hoài thực thi / Quyện mình nhịp bước chân đi / Hành trình loan báo mọi khi sáng ngời.

* Lòng tham không đáy lòng mình / Phù vân mãi bám niềm tin chẳng đầy / Dâng mình Tay Chúa An Bài / Satan đầy tránh mình ngay chu toàn.

* Bài một phù vân không mang lòng / Thánh vịnh Chúa sẽ hằng dõi trông / Bài hai Mình Người đầy nương bóng / Tin Mừng phúc lộc Chúa cho không.

Cầu nguyện:
Lạy Cha, xin đem con khỏi chốn phù hoa, ngồi chung dân Cha sống hài hòa. Xin hằng bên Người con sống dựa, môi đầy chiếu sáng trước Tôn Nhan.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password