Chính sách bảo hành

  • Dịch vụ được đảm bảo thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng
  • Thời gian bảo hành: từ thời điểm ký kết đến lúc kết thúc chuyến tham quan, nếu 02 bên không có thỏa thuận khác trong hợp đồng
  • Phạm vi bảo hành: nội dung cụ thể được quy định trong hợp đồng 02 bên ký kết
  • Các trường hợp không được bảo hành: nằm ngoài các điều khoản mà 02 bên đã ký kết

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password